Зарог

Стандарти якості


Політика в сфері якості та безпечності харчових продуктів

Основною метою ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» є забезпечення сталої репутації серед споживачів як надійного виробника, безпечність та якість продукції якого не підлягає жодним сумнівам та забезпечена на постійній основі належною практикою управління.
На нашому підприємстві впроваджені: система управління якістю згідно з ДСТУ 180 9001:2015 та система управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ 180 22000:2007, яка відповідає вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
Запроваджені на підприємстві системи менеджменту охоплюють всі процеси діяльності підприємства.
Політика в сфері управління якістю та безпечністю харчових продуктів нашого підприємства спрямована на:
належне управління ризиками і можливостями, що можуть вплинути на якість і безпечність продукції та функціонування і розвиток підприємства в цілому;
підвищення конкурентоспроможності підприємства через постачання усім споживачам молокопродуктів стабільно високої якості та безпечності за конкурентними цінами;
постійне підвищення задоволеності споживачів, їх впевненість в тому, що наша продукція завжди має гарантовано високу якість та безпечність, повністю відповідає встановленим законодавчим та регламентованим вимогам;
взаємовигідне партнерство з постачальниками;
ефективну взаємодію між структурними підрозділами підприємства та доброзичливі взаємовідносини в колективі підприємства;
постійне підвищення кваліфікації персоналу та удосконалення системи мотивації творчої активності всіх працівників підприємства.
ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» заявляє, що забезпечуватиме виконання політики шляхом:
впровадження і постійного поліпшування системи управління якістю у відповідності до ДСТУ 180 9001:2015 та системи управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ 180 22000:2007, яка відповідає вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
здійснення постійного моніторингу очікувань та задоволеності споживачів, законодавчих та регламентованих вимог, інших зовнішніх та внутрішніх чинників, які мають вплив на функціонування та розвиток підприємства. Проведення на підставі отриманих фактичних даних заходів, спрямованих на зменшення ризиків та використання можливостей;
використання у виробництві передових технологій, методів і засобів контролю, а також сучасного виробничого обладнання;
постійного поліпшування умов праці та залучення всього персоналу до взаємодії і активної участі у впроваджених системах управління, впровадження відповідної мотивації і організацію навчання.

Керівництво підприємства бере на себе відповідальність за:
результативність та постійне поліпшування систем менеджменту, запроваджених на підприємстві;
аналіз, зміну та вдосконалення цієї Політики та цілей у сфері якості та безпечності відповідно до вимог ринку, стратегічного напрямку та середовища організації;
інформування персоналу щодо результатів функціонування систем менеджменту та їх результативності;
постійне вдосконалення виробничих процесів;
поступове зниження витрат за рахунок більш ефективного використання обладнання і матеріалів;
створення сприятливих умов, забезпечення фінансовими, кадровими, матеріальними і технічними ресурсами підприємства для реалізації цієї Політики.
Директор: В.О. Максимов
ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 02 лютого 2017 року

© ТМ «Зарог» | Розробка та супровід сайту Sitegroup